Általános szerződési feltételek

Szolgáltató
Neve: Palm Bt.
Címe:8637 Balatonőszöd Szabadság tér 1.
Adószáma: 25223002-2-14
Cégjegyzékszáma: 14-06-300411

Palm webáruház
A Szolgáltató által a www.palm.hu URL címen elérhető oldalon nyújtott szolgáltatás (online áruház). Az online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, azaz a honlapon található termékek kosárba tételével lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott módon.

A Vásárló
Aki az online áruház szolgáltatását igénybe veszi, azaz az online áruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol.

A Szerződés
A Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Vásárló között szerződés jön létre. Az online áruházban a megrendelőlap kitöltésével és ezen a felületen történő megrendeléssel a Vásárló maradéktalanul elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

Kiszállítás
A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t belföldön a Magyar Posta futárszolgálat és a Express One Hungary Kft. segítségével juttatja el a Vásárlóhoz. A Szolgáltató által megbízott Magyar Posta MPL futárszolgálat:
Neve: Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálat
Címe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
Adószáma: 10901232-2-44
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

A Szolgáltató által megbízott trans-o-flex Hungary Kft. futárszolgálat:
Neve: Express One Hungary Kft.
Címe: 1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület
Adószáma: 13947109-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-980899

Az ÁSZF célja
A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben részletesen szabályozza az online áruház szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az online áruház szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása az online áruház szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatásokat igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást rendel, vásárol.

Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató az online áruház szolgáltatásait biztosítja.

Az online áruház-szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató Magyarországon teljesíti a megrendeléseket.

Megrendelés
A www.palm.hu/t/kategoriak oldalon található termékek KOSÁRBA TESZEM majd a VÁSÁRLÁS BEFEJEZÉSE menüpont után, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. Az online áruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá az elérhetőségek megadása. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

A megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a www.palm.hu oldalon közzétett elektronikus levelezési címen (info@palm.hu), illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon (+ 36 84 361 333) teheti meg, munkaidőben. A megrendelés visszavonása csak a szállítmányozó cégek részére történő átadás előtt lehetséges.

Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétellel elégíti ki. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a futárszolgálat részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Az online áruházból megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás az online áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja vásárlási szándékát, vagy attól elállhat.

Szállítási módok

Szállítás futárszolgálattal
• utánvéttel történő fizetés esetében Az összeget a Vásárló a szállítást végző futárnak fizeti. Az összeg együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a házhoz szállítás díját.

Posta Pontra történő kiszállítás
• utánvéttel történő fizetés esetében Az összeget a Vásárló a Posta Ponton fizeti. Az összeg együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a kiszállítás díját.

Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a futárszolgálat 2 (kettő) alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A sikertelen kézbesítések után a csomag még a leadott postán a kiadott értesítővel még 10 napig átvehető. Ezután a futárszolgálat automatikusan visszaszállítja a csomagot a Szolgáltató címére. A Vásárló ismételt kézbesítést kérhet, amennyiben a megrendelt termék ellenértékét előre utalással kiegyenlíti. Amennyiben erre nem kerül sor, a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott névre és címre, a későbbiek során megtagadja a szállítást.

Elállás joga
A Vásárló a csomagot átvételét követő, 14 munkanapon belül a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldheti. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.

Adatvédelem, adatbiztonság

A személyes adatok védelme
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 29. § szerint a Palm Bt. online áruház adatvédelmi biztos általi nyilvántartásba vétele folyamatban van.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az online áruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (megrendelés), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: A Vásárló azonosításához szükséges adatok:
Név
Lakcím
Számlázási cím
Elektronikus levelezési cím
Telefonszám (ahol a Vásárló elérhető)
Választható adatok:
Szállítási cím, átvétel címe
Cégnév a számlázáshoz
Egyéb közlendő a megrendeléssel kapcsolatban.
A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Magyar Posta MPL futárszolgálat, illetve a futárszolgálat Megbízottja rendelkezésére:
A Vásárló neve
A teljes szállítási cím
Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
A megrendelés összege házhoz szállítással együtt
A Vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége
A Futárszolgálat, illetve annak megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatainak módosítását a Vásárló a www.palm.hu oldalon közzétett elektronikus levelezési címen (info@palm.hu), illetve telefonos ügyfélszolgálatunkon kérheti (06/84-361-333).

Biztonság
Az online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg a következő óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az online áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Felelősség kizárása
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az online áruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Előfordulhat, hogy az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok
A www.palm.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén, külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (például kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.palm.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

Jogviták
A szerződő felek, úgymint Szolgáltató és Vásárló, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket kölcsönös megegyezés útján rendezzék. Amennyiben a jogvita rendezése kölcsönös megegyezés útján nem lehetséges, szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Termékekhez kapcsolódó képek és videók
A Szolgáltató munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható és a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.